Průmysl informace

Jak funguje MPOS

2020-06-30
Princip platby
SIM karta se používá k nahrazení konvenční karty IC prostřednictvím karty mobilního telefonu v mobilním telefonu. Nejprve uživatel načte kartu ve čtečce karet prostřednictvím SIM karty v mobilním telefonu. Čtečka karet předává informace do POS terminálu prostřednictvím rozpoznávání a POS terminál odesílá data do Řídicí server provádí ověřování a porovnávání a zpracování výměny dat a poté přenáší data zpět do POS terminálu pro realizaci funkce spotřeby.

Princip přenosu
Transakční data jsou přenášena do POS terminálu. Po přijetí dat POS terminál zabalí a odešle data transakce na kartu NAC v NAC. Dolní karta definovaná specifickými bity TPDU předává přijatá data na horní kartu. Cílová adresa v záhlaví TPDU určuje odpovídající vztah s aplikací. Aplikace přeposílá data na konkrétní front-end stroj. Poté, co klientský počítač přijme datový paket, dekomprimuje datový paket a předá jej šifrovacímu zařízení, aby určil informace o účtu. Platnost a přesnost zůstatku na účtu. Pokud jsou data účtu správná, zašle šifrovací stroj ověřovací informace do zařízení front-end. V tomto okamžiku front-endový stroj předá ověřené informace do systému hlavního účtu, vypočítá částku, která má být odečtena z pos transakce, a poté se data vrátí do POS automatu podle původního způsobu aktualizace částky účtu.