Společnost Zprávy

Tuner na the chytrý robot, imitatina střih pod the silnice

2020-01-08

Připomeňme, že ačkoli v roce 2017 nastal celkový výbuch vědy a techniky, není pochyb o tom, že největší pozornost je stále triumfem umělé inteligence. V důsledku mnohonásobného podnětu technologických průlomů, oteplování trhu a přistání politiky se do oblasti umělé inteligence vlévala kapitálová síla. Hlavní vědecké a technologické podniky na světě nadále zvyšují své investice a soutěží o posílení svého celkového uspořádání. Pod halou umělé inteligence v roce 2017, velmi jasný.

Inteligentní robot jako mistrovské dílo hardwaru umělé inteligence, robot založený na aplikacích v této oblasti dělení, torrent statečný, od vzdělávání po komerční, multi-scénické rozvržení, v plném proudu za průmyslem, jaký druh obchodní logiky?

Inteligentní robot: Není to ani tak bojovat proti umělé inteligenci, jako je testovat schopnost mechanizace
Stejně jako v každém horkém průmyslu musí existovat smíšené a neomezené podmínky.
Pro začínající podniky je investování do robotů AI pro investory snazší než v jakékoli jiné oblasti.
U společností kótovaných na burze je současný robot umělé inteligence v první fázi a ve druhé fázi integrace čistě robotických konceptů a čistě konceptuální humbuk po celém nebi, pocit reality pro roboty a dělat pásový dopravník. robotů, víceméně stejných, což ukazuje.
Konkrétně jsou hlavními problémy robotického průmyslu umělé inteligence: seriózní montáž, přinesl typ inovace.
Robot umělé inteligence se dělí hlavně na dvě části, část softwaru, tj. Systém AI, tato část interakce je hlavně hlasová a obrazová interakce. Pro společnosti s mnoha vzduchovými vývody nemají schopnost samostatně rozvíjet rozpoznávání hlasu. V tomto případě obvykle odkazují na technologii specializované společnosti pro rozpoznávání hlasu, jako je IFT.
Na rozdíl od průmyslu inteligentních reproduktorů nejsou technologie reproduktorů vysoké technické požadavky. Úroveň hardwaru robotického průmyslu je náročná. V hardwarové části je za vzestupem inteligentního robota v Číně velká „krátká tabule“, pokud jde o výzkum a vývoj prvotřídních materiálů a výrobu základních komponent. Inteligentní výroba robotů je extrémně složitá, od malého ložiska, výroby šroubů až po špičkový inteligentní čip, vývoj algoritmu umělé inteligence, potřebu dlouhodobé bitové technologie bitů a akumulace v průmyslu.
Podle mého názoru: „Klíčem k rozvoji čínského inteligentního robotického průmyslu v budoucnu je i nadále prosazovat rozvoj čínské reálné ekonomiky a vytvářet příznivější prostředí pro rozvoj zpracovatelského průmyslu, tak, abychom vychovávali světové výrobní podniky. “
Hardwarová část robotů s umělou inteligencí není jednoduchá, jako je automatizace prstu, podobně jako lidé uchopují předměty, což je nesmírně obtížné technické, robot s umělou inteligencí nemůže dělat, pokud automatizace kloubů prstů není obtížné použít na konkrétní scénu, Lze jej považovat pouze za hračky od Hi.
V krátké době není pro Čínu snadné dosáhnout tohoto cíle. V konečné analýze je stále zaostalý ve své industrializaci. Tam je vážný nedostatek domácích hardwarových inženýrů. V Číně existuje velké množství softwarových inženýrů. Co se týče hardwaru, USA, Japonska, Německa a dalších vyspělých výrobních zemí. Ve srovnání s tím není malá mezera.
Proto umělá inteligence, robotika, software tím, že vyvolává význam konkurence mezi podniky, není velký, mnoho společností přišlo k technologiím společnosti, poslední konkurencí jsou inteligenční schopnosti robotů.
V inteligentním robotickém průmyslu s plným proudem není bojem proti umělé inteligenci tolik testovat mechanizaci podniků, úroveň budování inteligence.
Vzdělávací robot nedochází: strop politiky, která řídí trend v tomto odvětví
Inteligentní přistávací scéna robotů je v současné době hlavně dvěma odvětvími, jedním vzdělávacím trhem, druhým komerční oblastí, v této části analyzujeme vzdělávací scénáře robotů umělé inteligence.
Podle údajů zveřejněných společností China Robot Education Alliance v roce 2016 existuje na celostátní úrovni asi 7 600 vzdělávacích institucí pro roboty, což je v posledních pěti letech nárůst téměř 15krát. V letošním roce se toto číslo bude stále zvyšovat. S „Národním plánem reforem a rozvoje středního a dlouhodobého vzdělávání (2010–2020)“, jako inovace slova jako vrchol, začalo vzdělávání robotů postupně vstupovat do základních a středních škol, dětského paláce. Zároveň byla oficiálně vyhlášena „Všeobecná pravidla sportovního robota Číny pro sportovní sporty“, řada soutěží na robotu má právní schválení, rozvoj odvětví do rychlého pruhu.
Kvalitní vzdělávání křičí mnoho let, již od doby, kdy autor při příležitosti základní školy, tj. Na konci 90. let, země propagují kvalitní vzdělávání, a nyní s celkovou sílou země v mnoha městech prvního řádu, mimoškolní umělecké třídy, pokročilé Z high-tech učebnic také vstoupily do učebny, kvalitní vzdělání éra plný příchod, průmysl umělé inteligence robotů ve vývoji vzdělávání poskytuje dobrou půdu.
Robot umělé inteligence může zakořenit ve vzdělávání, na jedné straně, aby splnil kvalitu vzdělávání, aby si rozvinul schopnost dětí začít, na druhé straně, robota za účelem úplného vypuknutí nákazy, ale také se vzděláváním zcela spojeným, to znamená, že robotická soutěž je výsledkem zkoušky Vzdělávání spojené. Ministerstvo školství nedávno vydalo nová nařízení, která upravují podmínky zápisu pro samoučení a ponechávají pouze dvě kategorie silných stránek a inovačních potenciálů. Obsah zlata v různých soutěžích robotů dále rostl.
Výsledkem bylo, že mnoho rodičů zahájilo závod, odborné znalosti, plus body a další klíčová slova hlášená do robotických tříd, což nakonec vedlo k nadšení rodičů nadšení pro vědu a techniku ​​K12, je mnohem vyšší než účast vysokoškolských studentů na vědeckotechnické soutěži. nadšení. Vzdělávání robotů je stejně energické jako vždy.
V Číně jsou robotem Jimu, Makeblockem atd. Nejlepší volbou pro držení proužku programovacích robotů.
Ve scéně vzdělávání robotů umělé inteligence čelí inteligentní roboti téže trapné situaci. Aby roboti byli spojeni s výukou orientovanou na zkoušku, nejpravděpodobnějším základem pro hodnocení by mělo být programování. Robotické shromáždění nebo robotická soutěž nebudou fungovat. Pokud jde o více než jen schopnost programování, pak jeho podstata nesouvisí přímo s robotem, ale také se vrací do softwarové části.
Kromě toho, inteligentní přistání robota ve vzdělávací scéně, příliš závislé na politice, pokud není spojeno s přijímací zkouškou, je obtížné dosáhnout výrazného zlepšení, lze omezit pouze na název výukových hraček pod rouškou. V té době může být pouze obecný meteor, 烖 V okamžiku, kdy brzy padne, vstoupí celý vzdělávací robotický průmysl do období ticha.
Komerční roboti jsou v plném proudu: příležitosti a výzvy na trhu podnikových služeb
Robot umělé inteligence Další přistávací scéna je hlavně obchodní scéna. Po uznání falešné prosperity trhu 2C spoléhajícího na subvence se v posledních letech stále více kapitálu začalo dívat na trh 2B, který má vyšší hodnotu a méně rozvinutý. Obchodní model z tržního rozmachu TOB, servisní scéna společnosti také ukázala širokou škálu služeb rozšířených od systému sasa po obří rozložení cloudu, směr softwarových dat, okouzlující domácí i zahraniční, s upgradem podnikových služeb, soft Tvrzený jeden robot umělé inteligence se postupně stal novým partnerem na trhu podnikových služeb.
Robot umělé inteligence je komplexní technologie, řada podnikových kancelářských softwarových aplikací pouze pro aplikace velkých dat z velké části, jako kombinace tvrdé a měkké robotiky, by se měla stát vyšší dimenzí obchodních služeb, servisního robota, státu a souvisejících Pozornost se věnují také skupiny. Například společnost China Robotics Industry Alliance, právě nedávno, oznámila, že vydá tři ligové standardy a 17 standardů aliance robotického průmyslu. Z těchto údajů je budoucnost servisních robotů v dohledné budoucnosti nesmírně působivá.
S růstem cen a zlepšováním životních nákladů vzrostly také mzdy pracovníků. Zejména v městech prvního stupně je ještě hroznější, že mzdy neklesnou, jakmile se zvýší úroveň mezd, a mzdové náklady budou pouze vyšší a vyšší. Podniky Aby se snížily provozní náklady, budou tedy klíčovou roli bezpochyby hrát komerční servisní roboti.
Velký konkurenční trh na úrovni podnikových služeb, dříve soustředěný hlavně na softwarové oblasti, příchod komerčních robotů dnes, rozšiřování trhových hranic na úrovni služeb, ale zároveň komerční roboti umělé inteligence také nepředstavují žádnou malou výzvu.
První z nich je, že cena je příliš vysoká. Rostoucí náklady na práci jsou nespornou skutečností, že náklady na práci jsou ve skutečnosti šetřeny výměnou strojů za stroje, ale přidávají se nové náklady - náklady na robota. Vezmeme malou restauraci, např. Města druhé úrovně, obchody v měsíčních platech se pohybují mezi 3 000 juanů až 3 500 juanů, ale mnoho komerčních robotických společností si v zásadě může produkt přizpůsobit pro použití v restauraci, ale cena je alespoň V 50 000 juanech, zatímco cena základního stroje přesahovala platy zaměstnanců ročně, s ohledem na využití času robotem, náklady na opravu a další problémy, robot nesnížil pracovní sílu náklady. A roboti mají odpisy, ve spojení s Mooreovým zákonem, prvním představením restaurace robotů, může představovat méně než levné, je lepší počkat a vidět postoj.
Druhým omezením vývoje komerčních robotů je práh - interakce člověk-počítač.
Nejkritičtější technologií pro komerční roboty je „chytrý hlas“ a roboti nejsou chytrí v očích spotřebitelů, pokud nemůžeme dát robotovi moc mluvit.
V současné době jsme viděli velké množství komerčních robotů v bankách a komerčních rodinách. Když lidé skutečně přijdou do styku s těmito roboty, zjistí, že hlasové funkce těchto robotů nedosáhnou normální úrovně komunikace s vámi. Zejména v nákupních centrech a na některých hlučných veřejných místech vás hlasový systém robota zklamá.
Při testování v laboratoři hlasový systém robota splňuje požadavky interakce. Přesnost rozpoznávání řeči je přes 90%. Jakmile se však zákazník přihlásí, aplikace na veřejná místa je jako „roaming s nováčkem“, což mnoha podnikům robotů velmi zneklidňuje.
Tato technologie zvaná technologie vzdáleného dynamického snímání pole mikrofonu v průmyslu, průmysl domácí robotiky v této oblasti není vyspělý.
Za bodem technické bolesti je síla podnikového výzkumu a vývoje a technologických inovací.
V současnosti je homogenita vzhledu a funkce komerčních robotů na trhu vážnější. Jedním je nedostatek základních technologií a produkty se spoléhají pouze na koncept patchwork; druhá se odchyluje od tržní orientace, aniž by vycházela ze zkušeností uživatelů a scénářů aplikace Návrh plánování.
Komerční roboty jsou víc než jen inteligentní hardware, jsou to komplexní technická řešení. Pro různé scénáře utrácení pro průmyslové zákazníky potřebuje více přizpůsobené stupně volnosti a nese některé hodnoty na podnikové úrovni. Pro tradiční politické a obchodní podniky řeší praktické problémy, vytvářejí větší hodnotu nebo dokonce přinášejí revoluční uživatelský zážitek.
Na tuyere inteligentních robotů, zdánlivě okouzlujících, to opravdu stoupá útes, pod záštitou řezu bude kam jít, 2018 může uvést velký průlom, čekat a vidět.